Wszystkie wpisy, których autorem jest Stop Oszustom

Kiedy masz możliwość zwrotu zakupionego towaru, a kiedy to prawo tracisz?

Zasady zwrotu zakupionego przez konsumenta towaru znacząco różnią się w zależności od formy, w jakiej dokonano zakupu. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, konsument który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W tym miejscu warto także wyjaśnić pojęcia umowy zawartej na odległość oraz umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Przez umowę zawartą na odległość rozumie się umowę zawartą bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wykorzystaniem jednego lub wielu środków porozumiewania się na odległość (np. zakupy przez telefon, za pomocą sieci Internet). Z umową zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa mamy do czynienia w przypadku obecności stron umowy, która zawierana jest w miejscu, który nie stanowi lokalu przedsiębiorstwa, np. w miejscu zamieszkania konsumenta. Nie należy także zapominać, iż do zastosowania przepisów dotyczących zwrotu produktów niezbędnym jest, aby drugą stroną transakcji z konsumentem był przedsiębiorca. Prawo zwrotu nie przysługuje zatem w przypadku dokonywania transakcji z inną osobą fizyczną (przykładowo: odkupienie biletu, czy sprzedaż używanych rzeczy przez Internet pomiędzy osobami fizycznymi). Transakcje pomiędzy osobami fizycznymi nie są objęte ochroną praw konsumenta.

Jak zatem skorzystać z prawa do zwrotu zakupionego towaru? Sprawa jest dość prosta – w ustawowym terminie 14 dni od dnia zakupu należy odesłać towar do przedsiębiorcy lub w tym samym terminie wystosować do przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy – wówczas towar należy odesłać do przedsiębiorcy w terminie kolejnych 14 dni. Istotnym jest, że towar podlegający zwrotowi nie może nosić śladów użytkowania. Co więcej, konsument zobowiązany jest do zwrotu produktu na własny koszt. Jednakże w przypadku uznania zwrotu przez przedsiębiorcę, zwrotowi podlega także koszt wysyłki produktu do konsumenta równy najtańszej opcji przesyłki oferowanej przez sprzedającego.

Pomimo zakupu produktu na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorstwa, istnieją kategorie produktów, które ze swojej natury nie podlegają zwrotowi, nawet w przypadku zakupienia ich przez konsumenta. Do produktów takich zaliczymy w szczególności rzeczy wykonane na specjalne zamówienie, takie jak ubrania szyte na miarę, czy grawerowana biżuteria.

Sytuacja wygląda zgoła inaczej w przypadku dokonania przez konsumenta zakupu w sklepie stacjonarnym. Przepisy prawa konsumenta nie nakładają w takim przypadku na sprzedawcę obowiązku umożliwienia dokonania przez kupującego zwrotu towaru w określonym okresie. Możliwość taka jest wyrazem tylko i wyłącznie dobrej woli sprzedającego, a zasady ewentualnego zwrotu regulowane są przez sprzedawcę w regulaminie działania sklepu.

Pojęcie zwrotu towaru należy także wyraźnie odróżnić od reklamacji. Ze zwrotem mamy bowiem do czynienia w przypadku rezygnacji z zakupionego pełnowartościowego towaru. Instytucja reklamacji natomiast dotyczy sytuacji, w której zakupiony towar jest niezgodny z umową, mówiąc potocznie – obarczony jest wadą.

Procedura reklamacji może przebiegać w oparciu o gwarancję udzieloną przez producenta lub przepisy regulujące rękojmię. Udzielenie gwarancji na nabywany produkt jest bowiem jedynie prawem, a nie obowiązkiem przedsiębiorcy. Ustawodawca stworzył zatem mechanizm ochrony praw konsumenta zbliżony do instytucji gwarancji, który przysługuje konsumentowi z mocy samego prawa oraz obciąża sprzedawcę (w przypadku gwarancji – producenta).

Istotnym jest, że zarówno w przypadku zwrotu produktów zakupionych poza siedzibą przedsiębiorstwa, jak i na podstawie gwarancji lub rękojmi, dokonanie zwrotu lub dochodzenie innych roszczeń możliwe jest jedynie w przypadku okazania przez konsumenta dowodu zakupu danego towaru. Warto zatem zachowywać paragony, gdyż nawet wyciąg z rachunku bankowego nie może służyć jako dowód zakupu danego towaru.

Kancelaria Jedliński, Bierecki i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Gdyni oferuje pomoc prawną także w zakresie ochrony praw konsumenta oraz prowadzi sprawy związane z roszczeniami rękojmianymi. Kancelaria prawna posiada bogate doświadczenie w zakresie spraw związanych z prawami konsumenta. W przypadku zainteresowania naszymi usługami zachęcamy do kontaktu. Więcej informacji na stronie https://krpj.pl/specjalizacja/umowy-konsumenckie-umowy-frankowe/.

Oszuści podszywają się pod Sanepid

Pozbawieni skrupułów oszuści chętnie wykorzystują obecną sytuację związaną z pandemią jako okazję do wypchania swoich portfeli.

Lista oszustw ,,na koronawirusa” jest już bardzo długa. Możemy tu wymienić min. fakenewsy, linki prowadzące do sfałszowanych stron logowania, rzekomo wyjątkowo atrakcyjne inwestycje, oferty pracy w sieci, okazujące się pracą dla słupa, czy złodziei wchodzących do mieszkań pod pretekstem obowiązkowej dezynfekcji. Więcej tego typu oszustwach tutaj.

Przestępcy dla uwiarygodnienia oszustwa nierzadko podszywają się również pod firmy i instytucje. W ostatnim czasie są masowo rozsyłane SMS-y, których nadawcą jest rzekomo Sanepid. W wiadomości jest zawarta informacja o dużym prawdopodobieństwie, że możemy być zakażeni koronawirusem, w związku z czym jesteśmy proszeni o pilny kontakt pod wskazanym numerem. W treści wiadomości pojawia się również groźba skierowania sprawy do sądu lub na policję w przypadku braku kontaktu i zbagatelizowania otrzymanej wiadomości. Jest to standardowy dla tego rodzaju oszustw schemat działania mający na celu wywołanie u adresata, szybkiej, pożądanej przez oszusta reakcji. W tym wypadku chodzi o oddzwonienie na wskazany w treści wiadomości numer, który w rzeczywistości jest numerem o podwyższonej opłacie. Połączenia z tego typu numerami kończą się słonym rachunkiem telefonicznym.

Sanepid Informuje, że nie wysyła do obywateli wezwań do kontaktu telefonicznego poprzez SMS.

Rosnąca popularność korzystania z usług detektywistycznych wśród Polaków

Usługi detektywistyczne, do niedawna kojarzone głównie z filmami sensacyjnymi, powoli stają się coraz powszechniejsze w naszym kraju. Świadczy o tym m.in. rosnąca ilość agencji, świadczących tego typu usługi – aktualnie w Polsce zarejestrowanych jest ich ponad 1600 i każdego roku dopisywanych jest ich ponad sto. Co stoi za wzrostem ich popularności? Co możesz uzyskać, idąc do detektywa?

Detektyw – dlaczego coraz popularniejszy?

Przez lata uważana za przejaw nonszalancji i coś zarezerwowanego wyłącznie dla osób z wyższych sfer pomoc detektywa staje się dziś coraz powszechniejszym rozwiązaniem. Jednym z powodów takiej sytuacji jest rosnąca konkurencja i idące w ślad za nią przystępniejsze ceny. Wzrosła także dostępność agencji detektywistycznych – o ile jeszcze w latach 90. bardzo trudno było spotkać kogoś legalnie świadczącego takie usługi, o tyle dzisiaj licencjonowanych agencji detektywistycznych jest ponad półtora tysiąca i liczba ta stale rośnie. Coraz więcej osób ma więc okazję skorzystać z pomocy detektywa i przekonać się, co mogą dzięki niemu zyskać, a ich doświadczenia są zachętą dla znajomych i przyjaciół do wypróbowania tego rodzaju usług. 

Za rosnącą popularnością detektywów takich jak Detektyw Pozaroszczyk stoi również coraz szerszy zakres świadczonych przez nich usług. Dzisiaj zajmują się oni nie tylko poszukiwaniem zaginionych osób, czy sprawdzaniem wierności partnera, z czym szczególnie są kojarzeni, ale oferują szeroką gamę usług skierowanych dla biznesu – i to właśnie stąd płynie coraz większa liczba nowych klientów. Polskie przedsiębiorstwa stają się coraz bardziej profesjonalne i nowoczesne, naturalne jest więc, że sięgają po coraz bardziej zaawansowane sposoby zabezpieczania swoich interesów. Współpraca z detektywami dzisiaj nikogo już nie dziwi i staje się powoli nowym standardem zabezpieczania swoich interesów. 

W czym pomaga detektyw?

Z jakich usług korzystają Polacy u detektywa? Oczywiście jest ich cały szereg, jednak wśród najpopularniejszych warto wymienić:

  • wykrywanie niewierności partnera – niestety, ale każdego roku rośnie liczba osób podejrzewających partnera o zdradę, rośnie liczba potwierdzonych przypadków i spraw kończących się rozwodem. Detektyw jest w stanie niepostrzeżenie i szybko dostarczyć dowody potwierdzające niewierność współmałżonka lub potwierdzić jego uczciwość, uspokajając partnera podejrzewającego zdradę,
  • poszukiwanie zaginionych osób – niekiedy po latach decydujemy się na poszukiwanie członków rodziny, dawnych przyjaciół czy innych osób, z którymi urwał się kontakt. Zarówno w takiej sytuacji, jak i nagłego zaginięcia kogoś bliskiego pomoc detektywa może się okazać bezcenna – zazwyczaj bardzo usprawnia on poszukiwania, korzystając ze swojego doświadczenia, poszukując w odpowiednich źródłach informacji, czy potrafiąc rozmawiać z ludźmi w taki sposób, by zjednać sobie ich uznanie i uzyskać potrzebne informacje,
  • ujawnianie ukrywanego majątku czy miejsca zamieszkania – bardzo często osoby, wobec których jest toczone postępowanie, ukrywają swój prawdziwy majątek, czy miejsce zamieszkania, licząc na to, że uda im się uniknąć odpowiedzialności za wyrządzone szkody. Pomoc detektywa nierzadko prowadzi do szczęśliwego zakończenia i wypłaty należnego odszkodowania poszkodowanym,
  • wywiad przedmałżeński – coraz częściej wybierana opcja, na skorzystanie, z której decydują się osoby planujące zawarcie związku małżeńskiego. Daje możliwość wniknięcia we wcześniejsze życie partnera, upewnienia się co jego uczciwości, posiadanych zobowiązań i sytuacji rodzinnej. Jeśli wszystko okazuje się zgodne z deklaracjami, daje pewność co do prawdomówności partnera.

Klienci biznesowi bardzo chętnie korzystają z:

  • przeglądu kompetencji pracowniczych – wykorzystywany, by potwierdzić zgodność deklarowanego doświadczenia i wykształcenia ze stanem faktycznym. Dzięki temu zyskują pewność, że zatrudniany fachowiec faktycznie zasługuje na zaufanie, a w poprzednim miejscu pracy sumiennie wywiązywał się z obowiązków,
  • wywiadu gospodarczego – m.in. obejmującego sprawdzanie wypłacalności i historii kontrahentów oraz ich wiarogodności, tak by podpisując umowę nie ryzykować poważnych problemów,
  • usługi tajemniczego klienta – co pozwala dowiedzieć się, jak w rzeczywistości pracują podwładni i jaki mają stosunek do swoich obowiązków i obsługi klienta.

Na co zwrócić uwagę?

Na polskim rynku nie brakuje agencji detektywistycznych. Chcąc wybrać dobrze, warto zwracać uwagę na posiadanie licencji, zatrudnianie doświadczonych detektywów i działanie w obrębie prawa. Tylko wtedy można mieć pewność co do użyteczności i legalności zebranych dowodów. U nas znajdziesz to wszystko w bardzo dobrych cenach i gwarancją dyskrecji. 

Więcej informacji na temat profesjonalnych usług detektywistycznych na stronie Detektywa Pozaroszczyk  http://www.pozaroszczyk.pl/Gdzie szukać porad prawnych?

W życiu każdego człowieka może wystąpić konieczność skorzystania z porad prawnych. Najbardziej oczywistym rozwiązaniem jest odwiedzenie prawnika czy kancelarii adwokackiej. Niestety wiąże się to z mniejszymi lub większymi kosztami. Istnieją też źródła darmowych porad prawnych, ale nie każdy wie, gdzie ich szukać.

W Sieci dostępnych jest wiele blogów i portali z poradami prawnymi. Znalezienie ich nie jest trudne, ale pojawia się kwestia ich wiarygodności. Nierzadko na forum wypowiadają się osoby bez wykształcenia prawniczego, bez doświadczenia, opierające się jedynie na wyczytanych gdzieś informacjach i swoich osobistych interpretacjach. Nie można mieć wówczas pewności co do słuszności takich porad.

Porady prawne – gdzie ich szukać?

Szeroko pojęte prawo jest bardzo zawiłe i dla przeciętnego obywatela wręcz enigmatyczne, trudne do właściwego zinterpretowania. Oczywiście nie brakuje różnych stron internetowych, gdzie można znaleźć odpowiedzi na zadane pytania, ale różnie bywa z ich wiarygodnością. Mogą być to błędne informacje, w mniejszym lub większym stopniu sprzeczne z prawdą. Tym bardzo, że prawo cały czas się zmienia i nawet prawnicy muszą regularnie aktualizować swoją wiedzę. Udzielenie błędnych porad przez niekompetentną osobę może skutkować mniej lub bardziej poważnymi konsekwencjami. Niezwykle ważne jest to, aby bardzo ostrożnie dobierać źródła informacji.

Oczywiście można znaleźć witryny internetowe i blogi, które zawierają wiele przydatnych rad, podawane tam informacje są poprawne i aktualne w dniu ich publikacji. Niestety są też i takie wprowadzające w błąd, dezinformujące. Nigdy nie można mieć pewności co do tego, że zamieszczane w Internecie informacje są zgodne z prawdą. Nawet jeśli były one prawdziwe i aktualne w chwili ich zamieszczenia, po pewnym czasie mogą być już nieaktualne, czyli zupełnie nieprzydatne, wprowadzające w błąd. Opieranie się na nich nie ma najmniejszego sensu. Jeśli ktoś nie posiada wiedzy z zakresu szeroko pojętego prawa, nie będzie nawet zdawał sobie sprawy z tego, czy przeczytane informacje są zgodne z prawdą i będzie od początku postępował niewłaściwe.

Tylko zaufane źródła

Żadne książki ani oprogramowania nie mogą zastąpić porady prawnej. Jeśli chce się ją uzyskać, należy skontaktować się prawnikiem. Przeczytane w Internecie porady mogą w pewnym stopniu okazać się przydatne, ale każdy przepadek jest inny i musi zostać rzetelnie przeanalizowany. Adwokaci stosują indywidualne podejście do każdego klienta, przez co są w stanie zaoferować profesjonalną pomoc prawną, skupiając się na konkretnym problemie.

Możliwe jest uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej, co wymaga złożenia stosownego oświadczenia o braku możliwości samodzielnego sfinansowania tego typu usługi. Poradnictwo takie prowadzone jest przez Urząd Miasta/Gminy. Osobami uprawnionymi do udzielania porad prawnych są wyłącznie te znajdujące się na liście adwokatów i radców prawnych lub doradców podatkowych. Przed skorzystaniem z porad prawych należy zawsze sprawdzić dany podmiot. Wybranymi usługodawcami powinny być osoby kompetentne, doświadczone.

Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przy współpracy z Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Walterowicz specjalizujacej się w prawie podatkowym

Policja ostrzega przed oszustwami na koronawirusa

Obecna sytuacja jest dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem, niesie z sobą też wiele obaw i pytań o przyszłość. Jednak oszuści traktują ją jako kolejną okazję do wzbogacenia się cudzym kosztem. Po raz kolejny policja ostrzega przed oszustwami na koronawirusa.

W Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. W związku z pandemią rząd zdecydował między innymi o ograniczeniu funkcjonowania Sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie będą czynne. Inaczej działać będą restauracje i bary – zamówienia możliwe tylko na wynos lub z dowozem. Tę nadzwyczajną sytuację próbują wykorzystać oszuści, którzy wciąż wymyślają nowe metody wyłudzania pieniędzy.   Policja opublikowała kolejne ostrzeżenie przed oszustwami ,,na koronawirusa”, w którym wymienia konkretne metody działania oszustów, które przedstawiamy poniżej:

Preparaty i testy na koronawirusa

Wraz z pierwszymi informacjami o pandemii w Internecie zaczęło przybywać ofert różnego rodzaju preparatów i innych produktów majacych nas ochronić, a nawet leczyć koronawirusa. Wśród oferowanych produktów znalazły się nawet amulety i ,,domowe testy na koronowirusa”, które okazywały się być zwyczajną ankietą…

Podejrzane aukcje internetowe

W związku z epidemią w sieci pojawiło się dużo ofert zakupu środków czystości i innych produktów np. lateksowych rękawiczek, czy maseczek ochronnych w bardzo wygórowanych cenach. Nie brak również ofert innych produktów np. sprzętu RTV w podejrzanie atrakcyjnych cenach, co także powinno wzbudzić naszą czujność.

Fakenewsy

Prócz podejrzanych ofert w sieci zaroiło się od fakenewsów, których celem jest głównie zarabianie na wyświetleniach, przejęcie konta w mediach społecznościowych, bądź kradzież pieniędzy z konta bankowego. Fakenewsy nastawione na zysk z reklam powodują dezinformację i niepotrzebny wzrost paniki, dlatego też Policja, oraz inne instytucje zalecają czerpanie informacji ze sprawdzonych źródeł. Gorzej gdy zamieszczony w mediach społecznościowych post z rzekomo najnowszą sensacyjną informacją prowadzi do fikcyjnej strony logowania. Gdy nie sprawdzimy adresu strony w pasku przeglądarki (w przypadku takiej fałszywej strony ten adres zawsze będzie się różnił od właściwego adresu danego serwisu) i ,,zalogujemy” się na fikcyjnej stronie, wówczas przekażemy nasze dane do logowania oszustom. Skutkiem takiego działania może być publikowanie na naszej tablicy postów prowadzących do fikcyjnej strony logowania, a także prośby o pilny przelew rozsyłane do naszych znajomych w naszym imieniu. Phishing, czyli tworzenie łudząco podobnych stron logowania jest również wykorzystywany w celu wyłudzenia danych logowania do systemów bankowości elektronicznej.

SMS, który wyczyści Ci konto

Linki do fikcyjnych stron płatności, oraz stron logowania do systemów bankowości elektronicznej są bardzo często rozsyłane SMS-em. Ich autorzy podszywają się zwykle pod banki, instytucje państwowe i firmy kurierskie. W wiadomościach tych jest zamieszczony link prowadzący do sfałszowanej strony płatności. Obecnie wiadomości tego typu zawierają fakenewsy dotyczące epidemii np. informację o tym, że zgromadzone na naszym rachunku bankowym środki zostały przekazane do rezerw NBP, a logując się pod wskazanym linkiem możemy odzyskać 1000 zł. Oczywiście informacje tego typu są od początku do końca nieprawdziwe, a link zamieszony w wiadomości zaprowadzi nas ostatecznie do fikcyjnej strony logowania do systemu bankowości elektronicznej, gdzie próba logowania oznacza ujawnienie danych logowania oszustom, co umożliwia im przejęcie zgromadzonych na koncie środków.

Szybkie i łatwe pożyczki ,,bez BIK”

Sytuacja związana z koronawirusem negatywnie wpłynęła na gospodarkę. Ogłoszony przez Prezydenta stan epidemii poskutkował zamknięciem wielu miejsc pracy, co dla pracowników w najlepszym przypadku oznacza przymusowy, ale płatny urlop, a w najgorszym utratę pracy. W tym czasie kryzysu pojawiają się oferty ,,łatwych i szybkich”, ale niekoniecznie korzystnych pożyczek i innych ofert finansowych np. inwestycji przynoszących gigantyczne zyski w krótkim czasie. Warto nie podejmować decyzji pod wpływem emocji, ale dokładnie zapoznać się z ofertą i szczegółami umowy.

Oszuści w kombinezonach

W ostatnich dniach pojawili się także oszuści podający się za firmy dokonujące dezynfekcję mieszkań w związku z koronawirusem. Oszuści przychodzą ubrani w specjalne kombinezony, które przypominają środki ochrony przeciwepidemiologicznej i oferują mieszkańcom dezynfekcję pomieszczeń. W rzeczywistości owe ,,środki dezynfekujące” to zwykła woda z dodatkiem dowolnego środka, aby ofiary poczuły chemiczną woń. Za ,,usługę” należy zapłacić z góry dzięki czemu oszuści dowiadują się gdzie ofiara trzyma pieniądze. Następnie przestępcy ,,zagadują” ofiarę i dokonują kradzieży.

W ostatnich dniach po raz kolejny Policja ostrzega przed oszustwami na koronawirusa i apeluje o rozwagę i ostrożność.