Firma chyli się ku upadłości, a Ty nie otrzymałeś pensji? Sprawdź, co możesz zrobić!

Trudna sytuacja gospodarcza spowodowana pandemią COVID-19 nie sprzyja przedsiębior-com. Jak twierdzą eksperci, największe fale bankructw dopiero przed nami. Firma Twojego pracodawcy chyli się ku upadłości, a Ty nie otrzymałeś pensji? Reaguj! W artykule wyjaśnimy, co możesz zrobić w takiej sytuacji.

Pandemia COVID-19 zadała bolesne rany polskim firmom, zwłaszcza tym działającym w branży turystycznej, rozrywkowej, gastronomicznej i kulturalnej. Choć rządowe wsparcie pomogło ograniczyć liczbę składanych o upadłość wniosków, dla wielu przedsiębiorstw była to tylko kropla w morzu potrzeb. Druga fala pandemii i rosnące z dnia na dzień statystyki zachorowań nie są dobrą wróżbą. Wiele wskazuje na to, że już niebawem odsetek niewypłacalnych firm będzie rósł wraz z nimi.

Jak wynika z badania „Skaner MSP” przeprowadzonego we wrześniu przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor, co dziesiąty przedstawiciel sektora MŚP przyznaje, że w tym roku istniało realne ryzyko likwidacji jego biznesu (10,6%). Z kolei z danych październikowych opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynika, że 44 firmy ogłosiły upadłość. Z tej możliwości chciało skorzystać znacznie więcej firm, ale 57 wniosków o upadłość oddalono.

Firma Twojego pracodawcy chyli się ku upadłości?

Firma Twojego pracodawcy chyli się ku upadłości? Nie rezygnuj ze swoich praw. Nawet jeśli przełożony znalazł się w trudnej sytuacji, nie zwalnia go to z obowiązku wypłacanie zaległego wynagrodzenia za pracę, którą wykonałeś.

Jeśli Twój pracodawca złożył wniosek o upadłość, Ty jako pracownik staniesz się wierzycielem firmy. Jej majątek stanie się masą upadłościową, która posłuży (a przynajmniej powinna) do zaspokojenia Twoich roszczeń. Czasem zdarza się (zwłaszcza w przypadku firm zatrudniających wiele osób), że nie jest ona wystarczająca do zaspokojenia roszczeń wszystkich. W takim okolicznościach personel może ubiegać się o wypłatę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Niestety, ochroną z tytułu FGŚP nie podlegają:

  • osoby, które mają co najmniej 55 (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni);
  • osoby, które wróciły z urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego (przez 36 miesięcy);
  • osoby, które mają co najmniej 50 lat i przez 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych urzędu pracy (przez 12 miesięcy);
  • osoby przed 30 r.ż., skierowane do pracy przed lokalny urząd pracy.

Jeśli firma jeszcze nie ogłosiła upadłości, masz zdecydowanie większe szanse na sukces. Zwłaszcza jeśli skorzystasz z fachowego wsparcia.

Chcesz odzyskać zaległe wynagrodzenie? Zadbaj o profesjonalne wsparcie

Nie ulega wątpliwości, że jako „zwykły Kowalski” masz niewielkie szanse na wygranie boju z wyposażonym w świetnie wyszkolonych specjalistów  prawnych przedsiębiorstwem. Aby zwiększyć swoje szanse na sukces, zadbaj o profesjonalne wsparcie. A tym z pewnością okaże się BIG InfoMonitor.

BIG InfoMonitor to prowadzące Rejestr Dłużników Biuro Informacji Gospodarczej. Działając zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm (informacje negatywne) oraz informacje o zobowiązaniach płaconych w terminie (informacje pozytywne). Jako jedyny BIG w Polsce umożliwia dostęp do części danych z baz danych Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich (przedsiębiorcom posiadającym umowę abonamentową). Udostępnia także skuteczne narzędzia, wspierające konsumentów i przedsiębiorców w dochodzeniu swoich praw względem dłużników.

Upadłość firmy a zaległe pensje — jak pomoże BIG?

Od 14 czerwca 2010 roku pracownicy mają możliwość odzyskiwania zaległych wynagrodzeń za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Do tego momentu osoby fizyczne nie miały prawa wpisywać danych dłużników do Rejestru BIG. Niezbędnym warunkiem wpisania danych pracodawcy jest posiadanie wyroku sądowego opatrzonego klauzulą wykonalności.

Jak wpisać dane pracodawcy do Rejestru BIG?

Aby wpisać dane pracodawcy do Rejestru BIG:

  • zarejestruj się na https://system.big.pl;
  • zaloguj się do swojego BIGKonta, wydrukuj, wypełnij i podpisz umowę wraz z załącznikiem (w 2 egzemplarzach);
  • wyślij dokumenty do BIG InfoMonitor;
  • prześlij podpisany za zgodność z oryginałem skan dowodu osobistego oraz skan tytułu wykonawczego;
  • ureguluj opłatę za wpis. Zrobisz to szybko i wygodnie przy pomocy systemu płatności internetowych;
  • wyślij dłużnikowi listem poleconym lub dostarcz do rąk własnych wezwanie do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania jego danych do BIG (możesz zlecić wysyłkę z poziomu Systemu BIG.pl). Musisz to zrobić co najmniej 14 dni przed planowanym wpisem.

Jeśli przedsiębiorstwo nie płaci (ale nie ogłosiło jeszcze upadłości), wpis w Rejestrze Dłużników BIG znacząco zmniejszy szanse przedsiębiorcy na pozyskanie kredytu bankowego, leasingu czy podpisanie umowy z nowym kontrahentem . Aby zminimalizować ryzyko towarzyszące zawieraniu transakcji większość instytucji (nie tylko finansowych) i firm dokładnie prześwietla dane potencjalnych klientów w rejestrze.

Sprawdź pracodawcę przed podpisaniem kolejnej umowy o pra

Nowego pracodawcę również warto prześwietlić. Tym bardziej w tak niepewnych czasach. Zanim więc podejmiesz nowe obowiązki zawodowe sprawdź w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, czy jest wypłacany. Coraz częściej osoby zmieniające zatrudnienie jeszcze przed podpisaniem umowy z nowym pracodawcą sprawdzają opinie na jego temat na forach internetowych, a także sprawdzają rejestry dłużników, aby zdobyć informacje nt. wiarygodności finansowej danej firmy. Takie działania mogą zapobiec kłopotom w przyszłości. Jak się okazuje, przedsiębiorstwa w słabej kondycji finansowej również rekrutują pracowników, a firmy z zagrożoną płynnością finansową mogą w kolejnych miesiącach nawet zbankrutować, co postawiłoby nowego pracownika w trudnej sytuacji.

Wg danych BIG InfoMonitor, najczęściej sprawdzanymi przez konsumentów przedsiębiorstwami są usługowe, handlowe, turystyczne i budowlane, które jednocześnie są częstymi ofiarami zatorów płatniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.