Handel ludźmi-jak nie stać się ofiarą?

Zmuszanie do prostytucji, praca przymusowa, zmuszanie do żebrania, popełniania przestępstw, czy przymusowych małżeństw-to tylko niektóre oblicza procederu handlu ludźmi, czyli współczesnego niewolnictwa. W związku z obchodzonym dzisiaj Europejskim Dniem Walki z Handlem Ludźmi radzimy jak nie stać się ofiarą tego procederu.

Pojęcie niewolnictwa i handlu niewolnikami może nam wydawać się przeżytkiem, o którym słyszeliśmy na lekcjach historii. Rzeczywistość jest jednak inna. Proceder nadal istnieje i zaraz po handlu bronią i narkotykami jest trzecim najbardziej dochodowym nielegalnym biznesem.

Jego istotą jest zniewolenie ofiary w celu jej wykorzystania, uczynienia z niej źródła dochodu poprzez różnego rodzaju formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wykorzystania władzy czy słabości ofiar. Wobec poszkodowanych jest stosowaniem przemocy fizycznej w postaci gróźb, zastraszenia, bicia czy gwałtów.

Współczesne niewolnictwo przybiera różne formy: zmuszanie do prostytucji, przymusowej pracy w nieludzkich warunkach, żebractwa, popełniania przestępstw, przymusowych małżeństw, czy pobrania narządów.

Ofiary są najczęściej werbowane:

  • ,,na miłość”-nowo poznana na portalu randkowym, czy społecznościowym osoba już na pierwszym spotkaniu namawia do wspólnego wyjazdu za granicę.
  • ,,na pracę”-ofiara odpowiada na atrakcyjną ofertę pracy. Oferty te skierowane są do osób niedoświadczonych (szczególnie młodych), jednocześnie zawierają oferty bardzo wysokich zarobków i możliwości zrobienia kariery np. w modelingu. Ofiary zwerbowane w ten sposób są przekonywane przez sprawców o wysokim, fikcyjnym długu związanym z ,,załatwieniem pracy ” ,który muszą teraz odpracować.
  • przez ,,przypadkowe” znajomości-wielu handlarzy łowi swoje ofiary w dyskotekach, klubach. Po wytypowaniu ofiary dosiadają się, rozpoczynają rozmowę, a następnie proponują drinka. W napoju są środki odurzające, po których zażyciu ofiara nie jest w stanie się bronić, co ułatwia sprawcom uprowadzenie. Nowo poznani w klubie ,,znajomi” mogą również próbować nakłonić ofiarę, aby wsiadła z nimi do samochodu np. zapraszając na dyskotekę odbywającą się właśnie w sąsiednim mieście, czy imprezę u kolegi.

Aby nie stać się ofiarą:

  • nie przyjmuj propozycji wyjazdu od nowo poznanej osoby-obserwuj jej reakcję na Twoją odmowę, jeśli masz do czynienia z handlarzem, to będzie on naciskał, a jeśli to nie poskutkuje może próbować osiągnąć swój cel w inny sposób np. dosypując do napoju środki odurzające.
  • szukając pracy za granicą zweryfikuj ofertę pytając znajomych, bądź sprawdzając opinie o pracodawcy. Warto szukać ofert pracy za pośrednictwem sprawdzonych portali i agencji.
  • zwróć uwagę na pytania, zadawane Ci przez nowo poznane osoby. Osoba werbująca chcąc zminimalizować ryzyko zatrzymania, będzie wypytywać o Twoich bliskich ( czym się zajmują, gdzie mieszkają itp.), aby ocenić, czy ktoś i jak szybko będzie Ciebie szukać.
  • nie ufaj dopiero co poznanym osobom, nawet przedstawionym przez kogoś kogo już znasz
  • nie zostawiaj napoju bez opieki idąc na parkiet, a nawet tylko do toalety.

Aby zwalczać i zapobiegać przestępstwu handlu ludźmi, które stało się na tyle poważne, że coraz częściej na arenie światowej międzynarodowe instytucje poświęcają tej kwestii swoją uwagę, a w obrębie państwa zajmują się organy sciągania i organizacje pozarządowe, trzeba poznać złożoność tego zjawiska. Pomóc w tym ma Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi organizowany i obchodzony pod auspicjami Unii Europejskiej 18 października. W 2018 r. będą to już XII obchody tego dnia. Obchody te mają też na celu uświadomienie potencjalnym ofiarom, gdzie mogą szukać pomocy i wsparcia, objęcia ich ochroną, przekazanie wiadomości o dostępie do informacji związanych ze składaniem zeznań (prawa, obowiązki, procedury) i pomocy przy ubieganiu się o zadośćuczynienie.

W policji zapobieganiem handlowi ludźmi i rozpoznawaniem tego przestępstwa na szczeblu Komendy Głównej Policji zajmują się policjanci z Wydziału do walki z Handlem Ludźmi, w jednostkach terenowych komórki właściwe do walki z handlem ludźmi i przeszkoleni policjanci.

Ponadto w Wydziale do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP od 2014 r. funkcjonuje skrzynka e-mailowa handelludzmibsk@policja.gov.pl, na którą każdy może przesłać informację o zaobserwowanych symptomach tego procederu oraz telefon zaufania o numerze 664 974 934 służący do przekazywania informacji o zdarzeniach mogących wyczerpywać znamiona przestępstwa handlu ludźmi, pedofilii oraz pornografii z udziałem małoletniego. Przekazywane informacje są weryfikowane przez policjantów WHL BK KGP i przekazywane do jednostek terenowych i partnerów zagranicznych celem podjęcia czynności przez właściwe podmioty.

O problemie, jakim jest handel ludźmi, należy pamiętać każdego dnia, nie tylko 18 października. Warto więc wiedzieć jak ustrzec się przed takimi zjawiskami i gdzie udać się po pomoc.

Gdzie szukać pomocy?

Wybrane podmioty zaangażowane we wspieranie zapobiegania oraz zwalczania handlu ludźmi:

Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”

00-956 Warszawa 10
tel./fax (+ 48 22) 622 19 85
tel. zaufania: (+ 48 22) 628 99 99
www.strada.org.pl
e-mail: strada@strada.org.pl

Armia Zbawienia

ul. Ząbkowska 13/13
03-736 Warszawa
tel.:+48 697 610 001
www.armia-zbawienia.pl
facebook.com/salvationarmypoland

YouCanFree.Us Polska

ul. Elektronowa 10
03-219 Warszawa,
kom. +48 518300011
e-mail: biuro@youcanfree.us

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
tel.:22 616 02 68
faks: 22 616 03 14
e-mail: biuro@fdds.pl
https://fdds.pl

ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

skr. poczt. 127
00-958 Warszawa 66
numery linii wsparcia
22 654 70 70 – z telefonów stacjonarnych w Polsce
00 48 22 654 70 70 – gdy dzwonisz z zagranicy
+48 22 654 70 70 – jeśli dzwonisz z telefonu komórkowego
116 000 – telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka
fax (+48 22) 654 79 73
www.zaginieni.pl
e-mail: biuro@zaginieni.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.