Jak złożyć wniosek do komornika?

Jeśli mimo wielu prób i próśb nie jesteś w stanie odzyskać należnych ci pieniędzy, to pozostaje ci jedna droga. Złożyć wniosek o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego do jednego z tysięcy komorników w całej Polsce.

Przygotowania do wniosku

Zanim udamy się do komornika, powinniśmy zadbać o to, aby zdobyć tytuł egzekucyjny, a następnie klauzulę wykonalności. Obecne przepisy nie pozwalają bowiem komornikowi na rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi tylko na prośbę wierzyciela. Do sądu możemy wystąpić, kiedy wyczerpaliśmy już wszelkie sposoby odzyskania swoich pieniędzy. Dlatego, jeśli wiemy, że dłużnik nie zamierza nam zapłacić, to należy jak najszybciej zgłosić się do sądu. Aby sąd wydał tytuł egzekucyjny, należy złożyć wniosek, w którym będą zawarte wszystkie informacje dotyczące stron sporu oraz wartości należności. Jest to potrzebne, ponieważ ten dokument określa, kto jest wierzycielem, a kto dłużnikiem. Dodatkowo znajdują się tam informacje na temat terminu spełnienia świadczeń oraz warunków uzależniających ich spełnienie, a także termin, do którego wierzyciel może wystąpić do sądu o przyznanie klauzuli wykonalności. Dopiero ona jest podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Kiedy będziemy mieli już w ręku tytuł wykonawczy, możemy udać się do komornika.

Co może komornik?

Zgłaszając się do komornika, musimy przygotować specjalny wniosek, bez którego komornik nie przystąpi do wykonywania czynności. Wniosek musi także spełniać wszystkie wymogi pisma procesowego. Oznacza to, że musi w nim się znaleźć oznaczenie komornika, wierzyciela oraz rodzaju pisma. Istotne jest też podanie informacji dotyczących dłużnika, które są niezbędne do jego identyfikacji: PESEL, NIP i REGON w przypadku gdy prowadzi działalność gospodarczą, a także data urodzenia i miejsce zamieszkania. Dodatkowo we wniosku należy zapisać wysokość należności oraz określi sposób egzekucji. Tutaj mamy do wyboru wiele metod. Komornik może odzyskiwać pieniądze z konta bankowego dłużnika, a także jego wynagrodzenia, pochodzącego z wielu źródeł oraz licytując ruchomości czy nieruchomości. Egzekucja może też dotyczyć różnych praw majątkowych jak choćby akcje. Wbrew powszechnemu przekonaniu to wierzyciel, a nie komornik, określa, z jakiego majątku ma być ściągnięta należność. Najkorzystniej jest zakreślić jak najszerszy zakres egzekucji. To bowiem znacznie zwiększa nasze szanse na odzyskanie swoich pieniędzy. Jeśli wiemy o tym, że nasz dłużnik przetrzymuje pieniądze na danym koncie bankowym lub uzyskuje określone dochody, to także należy poinformować o tym komornika. Pamiętajmy, że dłużnicy często, oficjalnie nie mają żadnych dochodów. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem jest licytacja nieruchomości czy wartościowych sprzętów. Tych bowiem, w odróżnieniu od pieniędzy, nie da się tak łatwo ukryć. Niestety w przypadku doświadczonych oszustów, możemy stanąć przed sytuacją, że nie będziemy w stanie odzyskać naszych pieniędzy w żaden sposób. W takim przypadku możemy spróbować sprzedać nasz dług firmie windykacyjnej.

Artykuł powstał przy współpracy z komornikgdansk-michalski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.