Kiedy potrzebna jest pomoc prawna?

Adwokat jest zawodem szanowanym, dobrze płatnym, w ostatnich latach bardzo popularnym, ale przede wszystkim bardzo potrzebnym. Praca adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami oraz urzędami.

Wiele sytuacji dotykających nas w życiu osobistym lub zawodowym może zmusić nas do szukania pomocy w kancelarii adwokackiej.

Sprawa dla adwokata

Wiele kancelarii specjalizuje się w danych dziedzinach prawa, np. prawie majątkowym, prawie rodzinnym, prawie gospodarczym. Zgłaszając się po pomoc prawną, należy upewnić się, czy prawnik zajmuje się typem sprawy, jaką chcemy mu powierzyć. Jednym z najpopularniejszych typów spraw z którymi ludzie zgłaszają się po pomoc do adwokata są sprawy rozwodowe. Szacuje się, że co trzecie małżeństwo w Polsce rozpada się, a co za tym idzie, małżonkowie zgłaszają się do kancelarii w celu przeprowadzenia sprawy rozwodowej. Adwokat informuje wtedy, że rozwód może zostać orzeczony, kiedy rozkład pożycia małżeńskiego jest całkowity i trwały,  jakie są przesłanki do uzyskania rozwodu, np. zdrada, kiedy sąd także może nie orzec rozwodu, np. przez wzgląd na dobro wspólnych dzieci. Adwokat odpowiada za przygotowanie pozwu o rozwód z orzekaniem lub bez orzekania o winie oraz wniosku o podział majątku. Podejmuje się także reprezentowania przed sądem interesów powódki lub powoda. Sprawy alimentacyjne również bardzo często są zgłaszane do adwokata. Pomaga on wtedy sporządzić pozew o alimenty i póżniej reprezentuje on swojego klienta na sali sądowej. Obowiązek płacenia alimentów jest zazwyczaj regulowany podczas sprawy rozwodowej, jednak może być przeprowadzony w odrębnym postępowaniu. W toku sprawy alimentacyjnej można ustalić obowiązek alimentacyjny lub znieść go, podwyższyć lub obniżyć wysokość alimentów, sporządzić umowy alimentacyjne lub dokonać egzekucji alimentów. Takie wnioski mogą składać obie strony, płacąca i pobierająca alimenty. O alimenty może ubiegać się osoba dorosła, która żyje w niedostatku, były małżonek, który w wyniku rozwodu ma pogorszoną sytuację majątkową. Alimenty należą się także dziecku do 18. roku życia lub dziecku niezdolnemu do samodzielnego utrzymania się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.