Nowe przepisy będą ochronić abonentów przed naciąganiem na płatne SMS-y

Niechciane płatne subskrypcje SMS i połączenia o podwyższonej płatności są od wielu lat są utrapieniem abonentów. Teraz konsumenci będą bardziej chronieni przed wysokimi rachunkami dzięki przyjętej przez Sejm nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego.

Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło ograniczyć nieuczciwe praktyki związane z szeroko pojętymi usługami premium rate, czyli o podwyższonej opłacie. Dotyczy to najczęściej  wysokopłatnych SMS-ów. Nowelizacja ustawy ma na celu ochronę abonentów przed nieuczciwymi praktykami firm świadczących tego typu usługi, o których można przeczytać we wcześniejszych artykułach min. tutaj i tutaj.

Nowe przepisy zapewnią abonentom ochronę przed nieprzewidzianymi rachunkami za usługi o podwyższonej opłacie i niechcianymi płatnymi subskrypcjami SMS. Obecnie abonent może, ale nie musi określać, czy chce korzystać z usług o podwyższonej opłacie. Klient jeśli chce może ustalić jeden z trzech progów kwotowych na tego typu usługi: 35, 100 i 200 zł.

Nowelizacja ustawy wprowadza próg domyślny w wysokości 35 zł., w sytuacji, gdy klient sam nie określi żadnego progu. Przekroczenie progu poskutkuje koniecznością poinformowania abonenta o tym fakcie i automatyczną blokadą połączeń na numery Premium. Obecnie blokada jest uruchamiana dopiero na żądanie abonenta.

Ponadto abonent będzie musiał wyrazić zgodę na świadczenie usług bezpośrednio przed rozpoczęciem świadczenia. Ma to zwiększyć świadomość abonentów co do charakteru usługi, którą zamawiają – np. świadczenie cyklicznej, powtarzalnej usługi SMS Premium. Klienci, którzy skorzystają z tego typu usług będą mogli szybciej i sprawniej złożyć reklamację, gdyż informacja o dostawcy usługi będzie umieszczana na rachunku telefonicznym. Obecnie abonent musi te informacje uzyskać sam sprawdzając numer usługi w Rejestrze Usług o Podwyższonej Opłacie na stronie UKE.

Nowe przepisy wprowadzają również korzystne dla abonenta zmiany w samym rejestrze.
Podmiot realizujący dodatkowe świadczenie (czyli treść, a nie usługę telekomunikacyjną) będzie musiał podać więcej informacji w zgłoszeniu, m.in. wskazać adres poczty elektronicznej i numer telefonu, które umożliwią skuteczny kontakt z dostawcą usługi. Zmianie ulegnie również termin zgłoszenia usługi do rejestru – 14 a nie 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia.

Na dostawcach dodatkowego świadczenia ciążyć będzie obowiązek stałej aktualizacji danych zawartych w rejestrze, aby rejestr zawierał tylko aktualne dane o faktycznie oferowanych przez dany podmiot usługach. Operator telekomunikacyjny udostępniający danemu podmiotowi numer do swiadczenia usugi o podwyższonej opłacie będzie miał obowiązek blokować usługi niewpisane do rejestru, co wymusi na podmiotach świadczących tego rodzaju usługi, wpisywanie się i dbanie o aktualność danych w rejestrze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.