Operator sieci Plus dostał 20 mln kary za nieuczciwe praktyki

UOKiK przyjrzał się praktykom stosowanym przez czterech największych operatorów wobec klientów korzystających z telefonów na kartę. Urząd sprawdził czy operatorzy zwracają konsumentom niewykorzystane środki po upływie terminu ważności konta.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów we wrześniu 2016 r. wszczął postępowania przeciwko czterem wiodącym operatorom: Orange Polska, P4, Polkomtel oraz T-Mobile Polska. Powodem wszczęcia postępowania były praktyki stosowane wobec klientów korzystających z telefonów na kartę, a konkretniej obligowanie klienta do wykonania kolejnego doładowania, aby miał możliwość wykorzystania zgromadzonych wcześniej środków. W przypadku braku kolejnego doładowania telefonu na kartę niewykorzystane środki przepadały.

Podstawą do przyjrzenia się tej praktyce były skargi konsumentów. Pierwsze postępowanie właśnie się zakończyło. –Uznałem, że Polkomtel naruszył zbiorowe interesy konsumentów, dlatego nałożyłem na przedsiębiorstwo karę ponad 20 mln zł. Liczyliśmy, że operator wystąpi z propozycją wydania decyzji zobowiązującej, pomimo długiego czasu trwania postępowania tak się nie stało. Co więcej – praktyka nadal trwa– mówi Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wątpliwości UOKiK-u wzbudziły zapisy regulaminu operatora sieci Plus, w myśl których klient,który posiada tzw. Taryfę elastyczną na kartę, po doładowaniu za 50 zł, będzie mógł przez 90 dni wykonywać połączenia. Gdy nie wykorzysta wszystkich środków i nie doładuje ponownie karty, pozostałe na koncie środki przepadają. Jedynym sposobem na odzyskanie pieniędzy jest złożenie reklamacji, wówczas środki wpływają na konto abonenckie, natomiast nie a są zwracane w gotówce, co sprawia, ze z możliwości zwrotu niewykorzystanych środków nie mogą skorzystać osoby, które już nie korzystają z usług tego operatora. W ten sposób Polkomtel utrudnia zmianę firmy telekomunikacyjnej.

– Na rynku usług telekomunikacyjnych panuje duża konkurencja, więc konsument powinien móc swobodnie wybierać najlepsze dla siebie oferty pre-paid. Tak się jednak nie dzieje bowiem konsument jest zmuszony do wykupywania doładowań tylko od jednego operatora z obawy przed utratą zgromadzonych na karcie środków pieniężnych. To operator dysponuje środkami swoich klientów i powinien je zwrócić na wniosek konsumenta automatycznie tak, jak się to odbywa na innych, europejskich rynkach –dodaje prezes UOKiK. W takich państwach jak Niemcy, Austria, Węgry, Chorwacja czy Hiszpania zwrot niewykorzystanych środków jest powszechną praktyką.

UOKiK nałożył na Polkomtel karę za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów w wysokości ponad 20 mln zł (20 433 226 zł). Prezes UOKiK nakazał Polkomtelowi zaniechać tej praktyki i opublikować decyzję Urzędu na stronie internetowej operatora.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.