Operator telekomunikacyjny Novum ukarany!

 

Telefoniczni konsultanci spółki Novum informowali konsumentów o tym, że ,,na stałe obniżają abonament za telefon stacjonarny”. Konsumenci zgadzali się na nowe warunki, gdyż byli przekonani, że rozmawiają z przedstawicielem swojego dotychczasowego operatora.

Spółka Novum jest dostawcą usług telekomunikacyjnych i do swoich potencjalnych klientów dociera z ofertą m.in. poprzez kontakt telefoniczny. W toku przeprowadzonego postępowania Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie analizy skarg konsumentów oraz skryptów rozmów wykorzystywane przez konsultantów i nagrania rozmów stwierdził, że rozmowy były prowadzone w taki sposób, aby konsument był przekonany, że zawiera umowę ze swoim dotychczasowym operatorem.

W tym celu konsultanci używali sformułowania: ,,Z nowym okresem rozliczeniowym obniżamy na stałe cenę abonamentu; będzie obniżony abonament na telefon”. Efektem działań konsultantów mogło być podjęcie przez konsumenta decyzji o skorzystaniu z oferty „niższego abonamentu”, co wiązało się z rozwiązaniem umowy z dotychczasowym operatorem, co z kolei mogło skutkować opłatą za przedterminowe zerwanie umowy.

Na dodatkowe koszty byli narażeni również abonenci, którzy zorientowawszy się, że przyjęcie oferty jest równoznaczne ze zmianą operatora decydowali się kontynuować umowę ze swoim dotychczasowym operatorem. Jeśli w ciągu 14 dni nie złożyli odstąpienia od umowy podpisanej z Novum,  w przypadku rezygnacji musieli liczyć się z opłatą za wcześniejsze wypowiedzenie kontraktu. Gdyby oferta była przedstawiona w sposób jasny i rzetelny, mogliby nie zdecydować się na zmianę operatora.

Prezes UOKiK stwierdził, że spółka Novum wprowadziła konsumentów w błąd. Nałożona kara wyniosła ponad 481 tys. zł (481 223 zł). Przedsiębiorcy nakazano również publikację decyzji na swojej stronie internetowej oraz w jednym z dzienników ogólnopolskich. Stosowane praktyki zostały zaniechane. Decyzja nie jest ostateczna, ponieważ Novum przysługuje odwołanie do sądu.

Jeden komentarz do “Operator telekomunikacyjny Novum ukarany!”

Skomentuj Jade Chapko Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.