Jak zgodnie z prawem przekazać pełnomocnictwo notarialne?

Aby przekazać notarialne pełnomocnictwo niezbędna jest wizyta u notariusza. To notariusz sporządza stosowne dokumenty, które następnie można przekazać pełnomocnikowi. Czym dokładnie jest pełnomocnictwo i jak je właściwie przekazać?

Czym jest pełnomocnictwo notarialne?

Pełnomocnik to osoba, która w naszym imieniu będzie mogła wykonać pewne czynności prawne, takie jak chociażby zakup lub sprzedaż nieruchomości, zawieranie umów handlowych, załatwienie bieżących spraw w związku z prowadzeniem firmy. Aby jednak mogła to zrobić, niezbędne jest przekazanie jej pełnomocnictwa. Sama forma pełnomocnictwa zależna będzie od tego, jaką formę umowy zawierać będzie pełnomocnik zgodnie z wolą mocodawcy. I tak na przykład upoważnienie notarialne w formie aktu notarialnego niezbędne będzie w przypadku czynności jaką jest zakup nieruchomości. Pełnomocnictwo zawsze spisywane jest u notariusza. Jest to ściśle określona procedura, która wymaga odpowiedniej wiedzy z zakresu prawa. Szukając notariusza, który sprawnie poprowadzi czynności, warto skorzystać z oferty Kancelarii Notarialnej Anety Sitnickiej-Urbaniak. To zawsze profesjonalna i rzetelna obsługa poszczególnych spraw notarialnych. Kancelaria specjalizuje się we wszystkich czynnościach notarialnych. Wybierając tą kancelarię masz gwarancję sprawnego przekazania pełnomocnictwa, zgodnie z wszystkimi wytycznymi.

Jak przekazać pełnomocnictwo?

Aby przekazać pełnomocnictwo u notariusza, pierwszym krokiem będzie oczywiście sprawdzenie tożsamości poszczególnych stron. To znaczy, mocodawca, który udaje się do kancelarii musi zabrać ze sobą dowód osobisty, ale też powinien posiadać dane osoby, której to pełnomocnictwo chce przekazać. Niezbędne będą imię i nazwisko przyszłego pełnomocnika, PESEL, adres zameldowania, numer dowodu osobistego oraz imiona rodziców. Notariusz przygotowuje stosowne dokumenty. Pełnomocnikowi przekazuje się wypis udzielonego pełnomocnictwa. Jest to dokument, którym pełnomocnik może później legitymować się w każdym miejscu, w którym reprezentuje mocodawcę. Z przekazaniem pełnomocnictwa wiążą się też opłaty. Notariusz bowiem pobiera opłatę za wydanie wypisu, który później przekazywany jest pełnomocnikowi. Ponadto niezbędne jest też dokonanie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Cały proces przekazywania pełnomocnictwa u notariusza nie jest skomplikowany, jednak warto go powierzyć rzetelnej kancelarii z doświadczeniem. Wtedy mamy bowiem gwarancję, że cały proces pójdzie sprawnie i szybko.

Firma chyli się ku upadłości, a Ty nie otrzymałeś pensji? Sprawdź, co możesz zrobić!

Trudna sytuacja gospodarcza spowodowana pandemią COVID-19 nie sprzyja przedsiębior-com. Jak twierdzą eksperci, największe fale bankructw dopiero przed nami. Firma Twojego pracodawcy chyli się ku upadłości, a Ty nie otrzymałeś pensji? Reaguj! W artykule wyjaśnimy, co możesz zrobić w takiej sytuacji.

Pandemia COVID-19 zadała bolesne rany polskim firmom, zwłaszcza tym działającym w branży turystycznej, rozrywkowej, gastronomicznej i kulturalnej. Choć rządowe wsparcie pomogło ograniczyć liczbę składanych o upadłość wniosków, dla wielu przedsiębiorstw była to tylko kropla w morzu potrzeb. Druga fala pandemii i rosnące z dnia na dzień statystyki zachorowań nie są dobrą wróżbą. Wiele wskazuje na to, że już niebawem odsetek niewypłacalnych firm będzie rósł wraz z nimi.

Jak wynika z badania „Skaner MSP” przeprowadzonego we wrześniu przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor, co dziesiąty przedstawiciel sektora MŚP przyznaje, że w tym roku istniało realne ryzyko likwidacji jego biznesu (10,6%). Z kolei z danych październikowych opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynika, że 44 firmy ogłosiły upadłość. Z tej możliwości chciało skorzystać znacznie więcej firm, ale 57 wniosków o upadłość oddalono.

Firma Twojego pracodawcy chyli się ku upadłości?

Firma Twojego pracodawcy chyli się ku upadłości? Nie rezygnuj ze swoich praw. Nawet jeśli przełożony znalazł się w trudnej sytuacji, nie zwalnia go to z obowiązku wypłacanie zaległego wynagrodzenia za pracę, którą wykonałeś.

Jeśli Twój pracodawca złożył wniosek o upadłość, Ty jako pracownik staniesz się wierzycielem firmy. Jej majątek stanie się masą upadłościową, która posłuży (a przynajmniej powinna) do zaspokojenia Twoich roszczeń. Czasem zdarza się (zwłaszcza w przypadku firm zatrudniających wiele osób), że nie jest ona wystarczająca do zaspokojenia roszczeń wszystkich. W takim okolicznościach personel może ubiegać się o wypłatę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Niestety, ochroną z tytułu FGŚP nie podlegają:

  • osoby, które mają co najmniej 55 (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni);
  • osoby, które wróciły z urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego (przez 36 miesięcy);
  • osoby, które mają co najmniej 50 lat i przez 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych urzędu pracy (przez 12 miesięcy);
  • osoby przed 30 r.ż., skierowane do pracy przed lokalny urząd pracy.

Jeśli firma jeszcze nie ogłosiła upadłości, masz zdecydowanie większe szanse na sukces. Zwłaszcza jeśli skorzystasz z fachowego wsparcia.

Chcesz odzyskać zaległe wynagrodzenie? Zadbaj o profesjonalne wsparcie

Nie ulega wątpliwości, że jako „zwykły Kowalski” masz niewielkie szanse na wygranie boju z wyposażonym w świetnie wyszkolonych specjalistów  prawnych przedsiębiorstwem. Aby zwiększyć swoje szanse na sukces, zadbaj o profesjonalne wsparcie. A tym z pewnością okaże się BIG InfoMonitor.

BIG InfoMonitor to prowadzące Rejestr Dłużników Biuro Informacji Gospodarczej. Działając zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm (informacje negatywne) oraz informacje o zobowiązaniach płaconych w terminie (informacje pozytywne). Jako jedyny BIG w Polsce umożliwia dostęp do części danych z baz danych Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich (przedsiębiorcom posiadającym umowę abonamentową). Udostępnia także skuteczne narzędzia, wspierające konsumentów i przedsiębiorców w dochodzeniu swoich praw względem dłużników.

Upadłość firmy a zaległe pensje — jak pomoże BIG?

Od 14 czerwca 2010 roku pracownicy mają możliwość odzyskiwania zaległych wynagrodzeń za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Do tego momentu osoby fizyczne nie miały prawa wpisywać danych dłużników do Rejestru BIG. Niezbędnym warunkiem wpisania danych pracodawcy jest posiadanie wyroku sądowego opatrzonego klauzulą wykonalności.

Jak wpisać dane pracodawcy do Rejestru BIG?

Aby wpisać dane pracodawcy do Rejestru BIG:

  • zarejestruj się na https://system.big.pl;
  • zaloguj się do swojego BIGKonta, wydrukuj, wypełnij i podpisz umowę wraz z załącznikiem (w 2 egzemplarzach);
  • wyślij dokumenty do BIG InfoMonitor;
  • prześlij podpisany za zgodność z oryginałem skan dowodu osobistego oraz skan tytułu wykonawczego;
  • ureguluj opłatę za wpis. Zrobisz to szybko i wygodnie przy pomocy systemu płatności internetowych;
  • wyślij dłużnikowi listem poleconym lub dostarcz do rąk własnych wezwanie do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania jego danych do BIG (możesz zlecić wysyłkę z poziomu Systemu BIG.pl). Musisz to zrobić co najmniej 14 dni przed planowanym wpisem.

Jeśli przedsiębiorstwo nie płaci (ale nie ogłosiło jeszcze upadłości), wpis w Rejestrze Dłużników BIG znacząco zmniejszy szanse przedsiębiorcy na pozyskanie kredytu bankowego, leasingu czy podpisanie umowy z nowym kontrahentem . Aby zminimalizować ryzyko towarzyszące zawieraniu transakcji większość instytucji (nie tylko finansowych) i firm dokładnie prześwietla dane potencjalnych klientów w rejestrze.

Sprawdź pracodawcę przed podpisaniem kolejnej umowy o pra

Nowego pracodawcę również warto prześwietlić. Tym bardziej w tak niepewnych czasach. Zanim więc podejmiesz nowe obowiązki zawodowe sprawdź w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, czy jest wypłacany. Coraz częściej osoby zmieniające zatrudnienie jeszcze przed podpisaniem umowy z nowym pracodawcą sprawdzają opinie na jego temat na forach internetowych, a także sprawdzają rejestry dłużników, aby zdobyć informacje nt. wiarygodności finansowej danej firmy. Takie działania mogą zapobiec kłopotom w przyszłości. Jak się okazuje, przedsiębiorstwa w słabej kondycji finansowej również rekrutują pracowników, a firmy z zagrożoną płynnością finansową mogą w kolejnych miesiącach nawet zbankrutować, co postawiłoby nowego pracownika w trudnej sytuacji.

Wg danych BIG InfoMonitor, najczęściej sprawdzanymi przez konsumentów przedsiębiorstwami są usługowe, handlowe, turystyczne i budowlane, które jednocześnie są częstymi ofiarami zatorów płatniczych.

Dywersyfikacja oszczędności – jak zabezpieczyć swój kapitał?

Gromadzone przez wiele lat oszczędności warto ulokować w produktach pozwalających uchronić je przed inflacją. Niskie stopy procentowe sprawiają, że bezpieczne lokaty bankowe to mało opłacalne rozwiązanie, inwestycja w akcje z kolei jest zbyt ryzykowna, aby przeznaczyć na nią całe oszczędności. Jak dywersyfikować portfel w bezpieczny sposób?

Na czym polega dywersyfikacja portfela inwestycyjnego?

Przeznaczenie całych oszczędności na jeden wybrany produkt niesie ryzyko ich utraty w razie niepowodzenia, właśnie dlatego tak ważna jest dywersyfikacja portfela, czyli urozmaicenie posiadanych aktywów mające na celu obniżenie ryzyka inwestycyjnego. Różnorodność w tym przypadku pozwala uchronić przed stratą całego posiadanego kapitału. Istotne jest też, aby w odpowiedni sposób wybierać nabywane aktywa – wówczas nawet jeśli jeden z produktów inwestycyjnych okaże się nie trafiony, pozostałe chronią kapitał, a dodatkowo mogą też przynosić zyski.

miejsce na foto1

W co inwestować oszczędności?

Gromadzone przez wiele lat oszczędności warto lokować w produktach zapewniających z jednej strony ich bezpieczeństwo, z drugiej zaś – przynoszących zysk. Przy obecnej sytuacji rynkowej trudno jednak znaleźć inwestycje spełniające oba te warunki, stąd też najrozsądniej jest zdywersyfikować portfel. Część posiadanego kapitału można wpłacić na lokatę w banku oraz konta oszczędnościowe. Znalezienie atrakcyjnej propozycji będzie jednak trudnym zadaniem, ponieważ większość banków oferujących lokaty z oprocentowaniem wyższym niż 3% wymaga od klientów spełnienia pewnych warunków, jak np. założenie rachunku osobistego i zasilanie go co miesiąc konkretnymi kwotami. Inne rozwiązanie to inwestycja w nieruchomości, jednak decydując się na zakup mieszkania pod wynajem trzeba mieć odpowiednie rozeznanie rynku i wybrać lokal, który znajdzie szybko najemców. Przy mniej zasobnym portfelu rozwiązaniem mogą okazać się udziały w spółkach inwestowania zbiorowego bądź weksle inwestycyjne. Zainteresowaniem osób chcących urozmaicić swój portfel cieszą się też sztabki złota, których cena w ostatnim czasie rośnie. Jak inwestować w metale szlachetne?

Złoto inwestycyjne – dlaczego warto je kupić?

Zakup metali szlachetnych to dobry pomysł na urozmaicenie swojego portfela inwestycyjnego. Ponieważ nie da się ich dodrukować, jak pieniędzy, opierają się inflacji i uważane są za bezpieczną formę lokowania oszczędności. Szczególnie dużym zaufaniem cieszy się u inwestorów złoto fizyczne – sztabki tego metalu szlachetnego łatwo ukryć i przenieść, a ponieważ nie traci ono na wartości, kojarzy się z zabezpieczeniem na trudne czasy. Królewski kruszec już od wieków pozostaje cenny niezależnie od sytuacji gospodarczej i politycznej. Argumentem przemawiającym za jego kupnem jest także fakt, że złoto nie podlega opodatkowaniu, o ile nie sprzedajemy go przed upływem sześciu miesięcy od dnia zakupu. Złoto inwestycyjne zasadniczo nie jest jednak nabywane z myślą o jego upłynnieniu, o ile nagle rosnąca cena tego kruszcu nie zachęci do takiego kroku. Metale szlachetne traktowane są raczej jak inwestycja długoterminowa i można je gromadzić przez dłuższy czas, np. kupując pojedyncze sztabki inwestycyjne w sytuacji, gdy zdarzą się nadwyżki finansowe.

miejsce na foto2

Jak kupować sztabki złota?

Metale szlachetne należy kupować tylko u sprawdzonych dostawców. Dilerzy kruszców, jak np. 79 Element, działają również za pośrednictwem Internetu, ważne jest jednak, aby nabywane walory posiadały certyfikaty potwierdzające ich jakość. Z dużą ostrożnością należy zaś traktować oferty sprzedaży od prywatnych osób. Sztabka złota, której cena jest znacznie niższa niż wskazuje na to oficjalny kurs, może okazać się podróbką. Najrozsądniej jest zaopatrywać się w kruszce fizyczne u sprzedawców z ugruntowaną pozycją na rynku. Dzięki temu zyskamy pewność, że każda nabyta sztabka złota to produkt oryginalny i pełnowartościowy, który w razie konieczności będzie można bez problemów sprzedać. Więcej na https://79element.pl/sztabki-zlota/.

Policja poszukuje mężczyzny wyłudzającego pożyczki na skradzioną tożsamość

Kryminalni z Siemianowic Śląskich poszukują sprawcy wyłudzenia kilkudziesięciu tysięcy zł. pożyczki na skradzioną tożsamość.


Policjanci z Siemianowic Śląskich poszukują sprawcy, który wyłudził kilkadziesiąt tysięcy złotych przez zawarcie umowy pożyczkowej, podszywając się pod tożsamość innego mężczyzny wprowadzając podmioty finansowe w błąd, co do swoich danych osobowych. Śledczy dotarli do nagrań, na których sprawca utrwalił swój wizerunek-były one bowiem niezbędne do otwarcia rachunku bankowego przez Internet.


Na chwilę obecną śledczy nie ustalili, kim był ten mężczyzna. Jego znakiem szczególnym jest charakterystyczny tatuaż na szyi. Ze zgromadzonych informacji wynika, że mężczyzna ostatnio przebywał w Gdyni. Jeśli ktokolwiek rozpoznaje oszusta bądź posiada jakiekolwiek informacje, które mogą przyczynić się do ustalenia jego tożsamości, proszony jest o kontakt:


• z Wydziałem Kryminalnym KMP Siemianowice Śląskie pod numerem telefonu 47 8531 280 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, e-mailowo kryminalny@siemianowice.ka.policja.gov.pl powołując się na liczbę RSD 913/20,
• z najbliższą jednostką Policji pod numerem telefonu 112.

Kiedy masz możliwość zwrotu zakupionego towaru, a kiedy to prawo tracisz?

Zasady zwrotu zakupionego przez konsumenta towaru znacząco różnią się w zależności od formy, w jakiej dokonano zakupu. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, konsument który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W tym miejscu warto także wyjaśnić pojęcia umowy zawartej na odległość oraz umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Przez umowę zawartą na odległość rozumie się umowę zawartą bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wykorzystaniem jednego lub wielu środków porozumiewania się na odległość (np. zakupy przez telefon, za pomocą sieci Internet). Z umową zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa mamy do czynienia w przypadku obecności stron umowy, która zawierana jest w miejscu, który nie stanowi lokalu przedsiębiorstwa, np. w miejscu zamieszkania konsumenta. Nie należy także zapominać, iż do zastosowania przepisów dotyczących zwrotu produktów niezbędnym jest, aby drugą stroną transakcji z konsumentem był przedsiębiorca. Prawo zwrotu nie przysługuje zatem w przypadku dokonywania transakcji z inną osobą fizyczną (przykładowo: odkupienie biletu, czy sprzedaż używanych rzeczy przez Internet pomiędzy osobami fizycznymi). Transakcje pomiędzy osobami fizycznymi nie są objęte ochroną praw konsumenta.

Jak zatem skorzystać z prawa do zwrotu zakupionego towaru? Sprawa jest dość prosta – w ustawowym terminie 14 dni od dnia zakupu należy odesłać towar do przedsiębiorcy lub w tym samym terminie wystosować do przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy – wówczas towar należy odesłać do przedsiębiorcy w terminie kolejnych 14 dni. Istotnym jest, że towar podlegający zwrotowi nie może nosić śladów użytkowania. Co więcej, konsument zobowiązany jest do zwrotu produktu na własny koszt. Jednakże w przypadku uznania zwrotu przez przedsiębiorcę, zwrotowi podlega także koszt wysyłki produktu do konsumenta równy najtańszej opcji przesyłki oferowanej przez sprzedającego.

Pomimo zakupu produktu na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorstwa, istnieją kategorie produktów, które ze swojej natury nie podlegają zwrotowi, nawet w przypadku zakupienia ich przez konsumenta. Do produktów takich zaliczymy w szczególności rzeczy wykonane na specjalne zamówienie, takie jak ubrania szyte na miarę, czy grawerowana biżuteria.

Sytuacja wygląda zgoła inaczej w przypadku dokonania przez konsumenta zakupu w sklepie stacjonarnym. Przepisy prawa konsumenta nie nakładają w takim przypadku na sprzedawcę obowiązku umożliwienia dokonania przez kupującego zwrotu towaru w określonym okresie. Możliwość taka jest wyrazem tylko i wyłącznie dobrej woli sprzedającego, a zasady ewentualnego zwrotu regulowane są przez sprzedawcę w regulaminie działania sklepu.

Pojęcie zwrotu towaru należy także wyraźnie odróżnić od reklamacji. Ze zwrotem mamy bowiem do czynienia w przypadku rezygnacji z zakupionego pełnowartościowego towaru. Instytucja reklamacji natomiast dotyczy sytuacji, w której zakupiony towar jest niezgodny z umową, mówiąc potocznie – obarczony jest wadą.

Procedura reklamacji może przebiegać w oparciu o gwarancję udzieloną przez producenta lub przepisy regulujące rękojmię. Udzielenie gwarancji na nabywany produkt jest bowiem jedynie prawem, a nie obowiązkiem przedsiębiorcy. Ustawodawca stworzył zatem mechanizm ochrony praw konsumenta zbliżony do instytucji gwarancji, który przysługuje konsumentowi z mocy samego prawa oraz obciąża sprzedawcę (w przypadku gwarancji – producenta).

Istotnym jest, że zarówno w przypadku zwrotu produktów zakupionych poza siedzibą przedsiębiorstwa, jak i na podstawie gwarancji lub rękojmi, dokonanie zwrotu lub dochodzenie innych roszczeń możliwe jest jedynie w przypadku okazania przez konsumenta dowodu zakupu danego towaru. Warto zatem zachowywać paragony, gdyż nawet wyciąg z rachunku bankowego nie może służyć jako dowód zakupu danego towaru.

Kancelaria Jedliński, Bierecki i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Gdyni oferuje pomoc prawną także w zakresie ochrony praw konsumenta oraz prowadzi sprawy związane z roszczeniami rękojmianymi. Kancelaria prawna posiada bogate doświadczenie w zakresie spraw związanych z prawami konsumenta. W przypadku zainteresowania naszymi usługami zachęcamy do kontaktu. Więcej informacji na stronie https://krpj.pl/specjalizacja/umowy-konsumenckie-umowy-frankowe/.