Ponad 340 prac w konkursie plastycznym – „Bezpieczny w sieci”

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego pn. „Świadomy Junior”, ogłosił konkurs plastyczny pod tytułem „Bezpieczny w sieci”. Całe przedsięwzięcie adresowane było do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. Dzieci i młodzież miały stworzyć planszę edukacyjną z zakresu problematyki cyberzagrożeń. W sumie wpłynęło pond 340 prac.

Współczesne dzieci i młodzież to pokolenie wychowane w dobie powszechnie dostępnego Internetu. Można powiedzieć, że sieć jest dla nich czymś zupełnie naturalnym. Jednak z drugiej strony poczucie tej „wirtualności” sprawia, że krzywdzenie innych traktowane jest jak coś nierzeczywistego, jak taka niegroźna zabawa. To może prowadzić do bardzo wielu niebezpiecznych sytuacji.

Młodzi ludzie publikują swoje zdjęcia, piszą blogi, udzielają się na forach dyskusyjnych – każda ta aktywność może narazić ich na akty agresji, czy to ze strony znajomych, czy obcych użytkowników Internetu. W cyberprzemocy często nie ma bezpośrednich sygnałów świadczących o tym, że dziecko jest krzywdzone. Dlatego bardzo ważnym aspektem jest podnoszenie świadomości uczniów w zakresie przedmiotowych zagrożeń. W związku z tym Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego pn. „Świadomy Junior”, ogłosił konkurs plastyczny pod tytułem „Bezpieczny w sieci”.

Celem konkursu była:

edukacja w zakresie problematyki zagrożeń wynikających z korzystania z „sieci”,
poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystającej z Internetu i różnych aplikacji społecznościowych poprzez wskazanie ewentualnych zagrożeń,
kształtowanie właściwych postaw i zachowań, zwiększanie świadomości i odpowiedzialności surfujących w „sieci”,
zwrócenie uwagi na zjawisko cyberprzemocy.

Do komendy wojewódzkiej we Wrocławiu wpłynęło 348 prac związanych z przedmiotową problematyką. Autorzy wykazali się różnorodnością technik plastyczno-manualnych, oraz dużą wiedzą na temat cyberzagrożeń. Wszystkie prace były na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i plastycznym. Komisja wyłoniła siedem prac finałowych, których laureatami zostali:

I miejsce: Martyna Kruk i Weronika Kruk z Gminnej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Oławie,
II miejsce: Ksawier Choroszy ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sokołowicach ex aequo Alicja Janus i Tobiasz Stojko ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze,
III miejsce: Julia Kipiel, Wiktoria Janiel, Klara Dąbrowska ze Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie.

Prace wyróżnione:

Ada Figiel i Maja Grochowiak ze Szkoły Podstawowej nr 3 im Władysława Broniewskiego w Górze,
Wiktoria Panas ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy
Daria Hanusiewicz i Marta Zielińska ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi.

Źródło: Wydział Prewencji KWP we Wrocławiu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.