Rząd idzie na wojnę z oszustami

−,,Nieuczciwe działania przedsiębiorców, którzy wykorzystują ufność osób starszych, ich naiwność czy nieznajomość prawa konsumenckiego, to zjawisko, które musimy wyeliminować”– powiedziała wicepremier Beata Szydło, przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów, podczas konferencji prasowej po środowym posiedzeniu KSRM.

Komitet Społeczny Rady Ministrów zajął się problemami związanymi z ochroną konsumentów przed nieuczciwymi praktykami firm oferujących głównie produkty i usługi adresowane do osób starszych. Najczęściej powtarzające się nieuczciwe działania to nakłanianie osób starszych do zakupu drogich zestawów garnków, koców czy zmiany dostawcy usług telekomunikacyjnych, prądu, czy gazu. Równie często spotykanym trikiem handlowców jest sprzedaż urządzeń paramedycznych w mocno zawyżonych cenach na pokazach, które odbywają się pod pretekstem bezpłatnych badań medycznych.

Prezes UOKiK Marek Niechciał przedstawił Komitetowi szereg kwestionowanych praktyk przedsiębiorców, tj.:

nieujawnianie handlowego celu pokazu w trakcie zapraszania (np. zaproszenie na bezpłatne badanie medyczne);
wprowadzanie konsumentów w błąd co do stanu ich zdrowia (np. problem zdrowotny zostaje „ujawniony” w czasie badania);
wprowadzanie w błąd co do właściwości produktów (np. uczestnikom pokazu wmawia się, że pościel ma własności rehabilitacyjne a garnki umożliwiają przygotowywanie potraw obniżających cholesterol);
stosowanie niedopuszczalnego nacisku w trakcie zawierania umów (np. odwoływanie się do odpowiedzialności za stan zdrowia członków rodziny);
niedoręczanie dokumentów dotyczących zawartej umowy (np. nieprzekazywanie wzoru formularza o odstąpieniu od umowy);
utrudnianie zakończenia umowy (np. bezpodstawnie domagając się wysokich opłat dodatkowych);
uniemożliwianie kontaktu ze sprzedawcą (np. podawanie fałszywych adresów poczty elektronicznej lub brak reakcji na telefony i e-maile).

−,,Na Komitecie Społecznym zostały zaproponowane zmiany, powołano zespół, który przygotuje zmiany legislacyjne i przedstawimy je Radzie Ministrów” – powiedziała wicepremier. Jednym z rozwiązań rozważanym przez UOKiK jest wprowadzenie wymogu zgłaszania pokazów do odpowiedniej instytucji, a także obowiązek wyraźnego informowania zapraszanych konsumentów o handlowym celu spotkania. Umowa byłaby automatycznie rozwiązywana, jeżeli pokaz nie zostałby zgłoszony, obowiązki dotyczące jasnego informowania naruszone lub ceny byłyby rażąco zawyżone w stosunku do rynkowych.

Urząd postuluje również zaostrzenie przepisów związanych z umowami dotyczącymi usług medycznych. Obecne przepisy nie są precyzyjne, co nagminnie wykorzystują nieuczciwi handlowcy zapraszając seniorów na bezpłatne badania, które są jedynie przykrywką sprzedaży kosztownych pakietów medycznych, czy urządzeń paramedycznych. Komitet podjął decyzję o powołaniu zespołu roboczego, który zajmie się przygotowaniem zmian legislacyjnych mających na celu zwiększenie ochrony konsumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.