Archiwa tagu: Kancelaria Spraw Sądowych i Windykacyjnych

Pisma z Kancelarii Spraw Sądowych i Windykacyjnych pod lupą UOKiK-u!

fot. foter.com

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów docierają sygnały, że konsumenci otrzymują pisma z Kancelarii Spraw Sądowych i Windykacyjnych z wezwaniami do zapłaty, wysyłane w imieniu Polskiego Centrum Telemedycznego (PCT), które swoją treścią i szatą graficzną mogą wprowadzać konsumentów w błąd.

Zastrzeżenia Urzędu wzbudza treść oraz forma graficzna wezwań do zapłaty, która może sugerować oficjalne pismo z sądu. Wysyłane przez PCT pisma noszą tytuł ,,NAKAZ ZAPŁATY w trybie wezwania do zapłaty”. PCT w treści pisma powołuje się na sygnaturę akt, używa sformułowań np. po rozpoznaniu sprawy, nakazuje się dłużnikowi, postanawia doliczyć. Zdaniem Urzędu wprowadzać konsumentów w błąd może również załączony do pisma druk zatytułowany jako: ,,WYKAZ własności dłużnika do celów windykacyjnych”

Rozsyłane przez Kancelarię Spraw Sądowych i Windykacyjnych pisma zawierają również sformułowania mogące sugerować groźbę zajęcia posiadanego mienia na poczet długu:,, Kancelaria Spraw Sądowych i Windykacyjnych (…) w przypadku braku wpłaty postanawia: rozpocząć windykację w miejscu zamieszkania dłużnika, przekazać sprawę do windykacji komorniczej wraz z zajęciem wszystkich własności (mieszkania, rachunku bankowego, (…) telewizora, lodówki, kuchenki i innych

UOKiK przypomina że, nakaz zapłaty może wydać wyłącznie sąd na podstawie przeprowadzonego postępowania i wysłać go dłużnikowi, a do zajęcia posiadanych przez dłużnika nieruchomości i ruchomości ma prawo jedynie komornik sądowy po przeprowadzeniu postępowania sądowego, uzyskaniu prawomocnego wyroku opatrzonego klauzulą wykonalności oraz wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Firma windykacyjna nie może samodzielnie rozpocząć takich działań.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wystąpił do Polskiego Centrum Telemedycznego z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie wysyłanych do konsumentów wezwań do zapłaty.