Archiwa tagu: pożyczki

Spółka Kredyty-Chwilówki ukarana przez UOKiK za nierzetelną informację

fot. kredyty-chwilówki.pl

„Bez BIK”, „Bez sprawdzania historii kredytowej” – tymi hasłami spółka Kredyty-Chwilówki reklamowała swoje oferty, mogąc wywołać u konsumenta błędne wrażenie pewności uzyskania kredytu. To jeden z zarzutów, który postawił przedsiębiorcy Prezes UOKiK.

Postępowanie przeciwko spółce Kredyty-Chwilówki, pośredniczącej w udzielaniu pożyczek, zostało wszczęte pod koniec grudnia 2014 roku. Wątpliwości Urzędu wzbudziły m.in.: hasła reklamowe „Bez BIK”, „Bez sprawdzania zdolności kredytowej”, które sugerowały, konsumentom, że ich zdolność kredytowa nie będzie sprawdzana.

Zdaniem UOKiK-u zapewnienia te mogły wywoływać wrażenie, że konsument nawet z negatywną historią kredytową bezwarunkowo otrzyma kredyt. Tymczasem, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, każda instytucja pożyczająca pieniądze musi weryfikować zdolność kredytową klienta.

Ta sama ustawa nakłada na kredytodawcę obowiązek wręczenia konsumentowi jeszcze przed zawarciem umowy formularza, który zawiera informacje np. o wysokości oprocentowania, całkowitym koszcie, wymaganych zabezpieczeniach. Pozwala on w łatwy sposób porównać oferty konkurencyjnych przedsiębiorców i oszacować, który kredyt będzie dla konsumenta korzystniejszy. Spółka przekazywała formularz zbyt późno, gdyż był on przekazywany dopiero przed podpisaniem umowy przez klienta.

Kolejnym zakwestionowanym przez UOKiK działaniem ze strony Spółki był brak informacji o tym, że spółka Kredyty-Chwilówki jest pośrednikiem finansowym a nie bezpośrednim kredytodawcą. Konsument w rezultacie zawierał umowę z innym przedsiębiorcą, choć mógł być przekonany, że ma do czynienia ze swoim kredytodawcą, a nie pośrednikiem.

Prezes UOKiK nakazał spółce Kredyty-Chwilówki zaprzestanie stosowania kwestionowanych praktyk. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów Urząd nałożył karę ponad 470 tys. zł (475 307 zł). Decyzja nie jest ostateczna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.