Co wpływa na kursy walut w kantorze online?

Wahania w kursach walut występują praktycznie każdego dnia. Zarówno w przypadku amerykańskiego dolara, jak i euro obowiązują takie same zasady. Kurs waluty związany jest w największym stopniu z kwestią popytu oraz podaży. Wpływa na to kilka podstawowych czynników, które mają niemałe znaczenie dla opłacalności wymiany walut online…

Czynniki społeczne

Aktualną sytuację społeczną zawsze rozpatrywać należy pod kątem podejścia władz publicznych do ogółu społeczeństwa. Jeżeli status społeczny i ogólny poziom życia obywateli jest wysoki, ich egzystencja pozostaje komfortowa. Takie zjawisko określić można jako sytuację względnego spokoju społecznego, wyrażanego przede wszystkim w braku jakichkolwiek działań negatywnie odbijających się na gospodarce – np. demonstracji czy zrywów społecznych. Im zadowolenie społeczne jest większe, tym większym zaufaniem inwestorzy obdarzają lokalną walutę i jej wartość rynkowa zwiększa się.

Czynniki ekonomiczne

Kwestie ekonomiczne mają największy wpływ na stosunek popytu do podaży danej waluty. Większość państw rzadko ingeruje w stan swoich dóbr finansowych. Rzeczywista wartość poszczególnych walut zwykle wynika ze złożonej gry rynkowej, która opiera się na najważniejszych zjawiskach gospodarczych oraz czynnikach ekonomicznych. Dotyczy to na przykład poziomu stóp procentowych. Ich wzrost znacząco zwiększa popyt na wybraną walutę, co przyczynia się do wzrostu zainteresowania inwestorów w bankach, kantorach stacjonarnych oraz kantorach internetowych.

Czynniki finansowe

Znacznie ma także poziom inflacji. Spadek siły nabywczej pieniądza niweluje podwyżki stóp procentowych, zmniejszając w ten sposób popyt na daną walutę wśród inwestorów. Nie bez wpływu pozostaje tempo wzrostu gospodarczego. W stosunkowo krótkim czasie może zwiększać wartość waluty, ale praktycznie tylko w kategoriach spekulacyjnych. W dłuższej perspektywie czasu, znaczący wzrost gospodarczy obniża wartość waluty. Jej podaż na rynkach międzynarodowych zwiększa również mniejsze bezrobocie, osłabiając tym samym aktualną wartość.

Czynniki psychologiczne

Działania człowieka bezpośrednio wpływające na kursy walut są trudne do zmierzenia oraz oceny. Największe znaczenie mają reakcje emocjonalne, a także powiązana z nimi psychologia tłumu. Inwestorzy często wykazują się niecierpliwością, która w następstwie prowadzi do masowego podejmowania nieprzewidywalnych, nierzadko pozbawionych logicznego uzasadnienia decyzji. Waluta może wówczas zarówno zdrożeć, jak i stanieć.

Wymiana waluty w kantorze online

Na kurs walut w kantorach wpływają różnorodne czynniki, w związku z czym nie zawsze możliwe jest przewidzenie faktycznego poziomu cen w perspektywie dni, miesięcy czy lat. Wiele kantorów internetowych oferuje jednak możliwość automatycznego dokonywania transakcji, w momencie osiągnięcia przez wybraną walutę pożądanego kursu. W ten sposób użytkownicy często korzystający z gotówki za granicą mogą niemało zaoszczędzić, jednocześnie wymieniając posiadane środki ze sporym wyprzedzeniem.

 

Współpraca:
Artykuł powstał przy współpracy z firmą Ekantor.pl – uczciwa wymiana walut online.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.