Fałszywa Chwała, Prawdziwe Niebezpieczeństwo

Fałszywa Chwała, Prawdziwe Niebezpieczeństwo

Chwilowo przymknijmy oczy i podziękujmy Panu za kolejny piękny dzień. Cóż to za wspaniały czas, kiedy możemy napawać się Jego dobrocią. Niestety, za tym cudownym spokojem często kryje się burza – ta wewnętrzna, której nie widać na pierwszy rzut oka. Wystarczy lekko podrapać powierzchnię, a odkryjemy niebezpieczne, nawet śmiercionośne powodzie.

Ukryte Niebezpieczeństwo

Jak pisze znany teolog Paul Washer, "Nie powinno nikogo dziwić, że niezrozumienie przesłania Ewangelii i natury nawrócenia wynika z fałszywej pewności zbawienia" Wydawnictwo MW. Ta „tania łaska” rodzi zarozumiałość, a ubogie pojmowanie zbawienia prowadzi do duchowej rozpaczy. W swojej książce „Między prawdziwą a fałszywą pewnością zbawienia” Washer kieruje nasz wzrok ku ewangelicznej nadziei, ostrzegając przed niebezpieczeństwem wyznania wiary, którego nie widać w codziennym życiu.

Autor zwraca naszą uwagę na Pismo Święte, które jest fundamentalne w ustalaniu i utrzymywaniu prawdziwej pewności wiary. Zwłaszcza Pierwszy List św. Jana pozwala nam sprawdzić, czy trwamy w wierze. Washer w mistrzowski sposób wykłada tuzin oznak zbawczej wiary, jednocześnie zachęcając nas, byśmy nie polegali na własnych doświadczeniach, lecz wciąż duchowo wzrastali, zawierzając się Duchowi Chrystusowemu.

Ugruntowanie w Prawdzie

Jak czytamy na stronie GotQuestions.org, Drugi List św. Piotra ostrzega nas przed fałszywymi nauczycielami, którzy wprowadzają niszczycielskie herezje. Piotr wzywa wiernych, aby trwali w prawdzie i strzegli się tych, którzy głoszą poglądy nie zgodne z nauką Chrystusa. Papież Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor przypomina, że Chrystus jest „światłością prawdziwą, która oświeca każdego człowieka” i to właśnie w Nim należy szukać ostatecznej odpowiedzi na kluczowe pytania moralne.

Jezus Chrystus, „pełen łaski i prawdy”, jest drogą, prawdą i życiem. To w Nim znajdujemy pełną odpowiedź na nasze odwieczne pytania. Tylko On może dać nam prawdziwe wyzwolenie, prowadząc nas do pełni człowieczeństwa. Dlatego Kościół, jako „filar i podpora prawdy”, nieustannie głosi Dobrą Nowinę i wytycza etyczne ścieżki, które prowadzą do autentycznego spełnienia.

Odkrycie Prawdziwej Wolności

Zbłąkani w dżungli moralnego relatywizmu, ludzie poszukują bezpiecznej przystani. Niestety, w obliczu nowych wyzwań historycznych i ludzkich prób zrozumienia sensu życia, wielu traci orientację, oddalając się od Prawdy. Niektórzy kwestionują nawet istnienie niezmiennych norm moralnych, przekonani, że wolność polega na samodzielnym definiowaniu dobra i zła.

Papież Jan Paweł II, w swojej encyklice Veritatis Splendor, zwraca uwagę na ten niebezpieczny trend, który prowadzi do relatywizmu i podważa dziedzictwo katolickiej nauki moralnej. Kościół, wierny swej misji, musi zabrać głos, by pomóc wiernym w rozeznaniu tego, co zgodne z wiarą, a co ją podważa. Tylko w prawdzie objawionej w Jezusie Chrystusie człowiek może znaleźć pełne wyzwolenie.

Wezwanie do Nawrócenia

Jak mówi św. Augustyn, "Sumienie jest jakby Bożym zwiastunem i posłańcem, tak że nie głosi nakazów własnych, ale nakazy pochodzące od Boga". To właśnie w sumieniu, „sanktuarium człowieka”, rozbrzmiewa wołanie Boga, wzywające nas do miłości i czynienia dobra. Niestety, grzech rani tę wrażliwość, zaciemniając nasz umysł i osłabiając wolę.

Dlatego Kościół, jako „matka i nauczycielka”, nieustannie wzywa wiernych do nawrócenia, do oczyszczenia sumienia i odnowienia miłości. Tylko w ten sposób możemy odkryć prawdziwą wolność – tę, która rodzi się z posłuszeństwa Bogu i prowadzi do pełni człowieczeństwa. Jak przypomina Sobór Watykański II, "Bóg bowiem zechciał człowieka pozostawić w ręku rady jego, żeby Stworzyciela swego szukał z własnej ochoty i Jego się trzymając dobrowolnie dochodził do pełnej i błogosławionej doskonałości".

Wezwanie do Odwagi

Wzór autentycznej wolności znajdujemy w życiu Jezusa Chrystusa. To On, dobrowolnie przyjmując krzyż, odsłonił przed nami drogę prawdziwego wyzwolenia – drogę miłości i posłuszeństwa Ojcu aż do końca. Tylko w Nim, "obrazie Boga niewidzialnego", człowiek może odkryć pełnię swego powołania i osiągnąć błogosławioną doskonałość.

Niestety, ta droga wymaga od nas niekiedy heroicznej odwagi. Nie zawsze jest łatwo trwać w wierności Bogu i Jego przykazaniom, zwłaszcza gdy grozi nam prześladowanie lub śmierć. Oto dlaczego Kościół, naśladując Chrystusa, z taką mocą broni wartości moralnych, nawet w obliczu współczesnych prób ich podważania. Tylko w ten sposób może pomóc człowiekowi w odnalezieniu prawdziwej wolności i spełnienia.

Wezwanie do Służby

Kościół, "znawca spraw ludzkich", pragnie służyć każdemu człowiekowi i całemu światu. Dlatego niestrudzenie głosi Ewangelię, "źródło wszelkiej prawdy zbawiennej i normy moralnej". Podejmuje także nieustanny trud zgłębiania tajemnicy człowieka w świetle Chrystusa, by móc wskazywać mu drogę do pełni życia.

Ta posługa ma wymiar prorocki – Kościół, jak niegdyś Mojżesz, przypomina ludziom Boże przykazania, strzegąc integralności przesłania moralnego. Jednocześnie, pełen macierzyńskiej miłości, wychowuje swe dzieci, by umiały rozeznawać prawdę i miłować dobro. W ten sposób, prowadząc ich drogą nawrócenia, pomaga im odnaleźć prawdziwą wolność i szczęście.

Nasza strona internetowa nieustannie podejmuje to wyzwanie, przybliżając ludziom orędzie moralnej odnowy. Zapraszamy Cię, abyś dołączył do nas w tej pięknej, choć wymagającej misji.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top