Praca zdalna a bezpieczeństwo IT: Kluczowe zagadnienia, o których musisz wiedzieć

Praca zdalna a bezpieczeństwo IT: Kluczowe zagadnienia, o których musisz wiedzieć

Czy masz poczucie, że twoje IT jest naprawdę bezpieczne?

Każdy przedsiębiorca chciałby mieć w pełni zabezpieczone środowisko IT. Z roku na rok inwestuje w coraz to nowsze rozwiązania do cyberochrony. Korzyści płynące z bezpiecznej sieci są liczne i obejmują zdolność środków bezpieczeństwa do ochrony poufności użytkowników, wrażliwych danych, zasobów systemowych i wielu innych. Ale czy to zagwarantuje 100% pewność, że jego infrastruktura jest dobrze chroniona? Jak to sprawdzić?

Istnieje taki mit, że aby zapewnić bezpieczeństwo cyfrowe instytucji finansowej, potrzeba dziesiątek skomplikowanych rozwiązań. Podczas nadchodzącego webinaru pokażemy Ci, jakie 3 kroki potrzebuje wykonać placówka bankowa, by mieć pewność, że dane klientów i firmowe są zabezpieczone na najwyższym poziomie.

Nowe wyzwania w dobie pracy zdalnej

Współcześnie wiele osób pracuje zdalnie lub w modelach hybrydowych. Zapewnia to pracownikom większą elastyczność, ale stanowi także nowe wyzwanie dla działów IT pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa. Ta dodatkowa złożoność może sprawić, że i tak już wymagające obciążenie pracą stanie się jeszcze większym wyzwaniem.

Kluczowe jest jednak zapewnienie wszystkim użytkownikom odpowiedniego dostęp, którego potrzebują, by nie ograniczać ich produktywności, niezależnie od tego, jak i gdzie pracują. Platforma do zarządzania podatnościami może pomóc w łatwym i bezpiecznym reagowaniu na luki w zabezpieczeniach, ochronie wrażliwych danych i zapewnieniu produktywności. Zabezpiecz przyszłość swojej firmy już dziś!

Wzrost pracy zdalnej

Statystyki mówią same za siebie:
* 94 organizacji umożliwia zdalny dostęp do firmowych aplikacji i zasobów zarówno z urządzeń niezarządzanych, jak i zarządzanych.
* 51 pracodawców przyznaje, że ponad połowa ich pracowników pracuje zdalnie co najmniej 2 dni w tygodniu.
* Tylko 17 przedsiębiorstw zezwala na zdalny dostęp tylko z laptopów zarządzanych przez firmę.

Dawno minęły czasy, gdy cyberbezpieczeństwo było tylko jednym wyzwaniem z którym trzeba było się zmierzyć. Obecnie firmy muszą zachować czujność wobec cyberzagrożeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ale złożoność mnoży się tylko wtedy, gdy poufne dane opuszczają bezpieczne ściany biura.

Zagrożenia pracy zdalnej

Praca poza bezpieczną siecią firmową

W biurze pracownicy mają dostęp do wyznaczonych urządzeń, które są wzmocnione fizycznymi i elektronicznymi środkami bezpieczeństwa. Jednak podczas pracy zdalnej pracownicy mogą korzystać z urządzeń osobistych i publicznych sieci Wi-Fi, narażając krytyczne informacje na różne podatności w zabezpieczeniach. Stanowi to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa danych.

Zagrożone stacje robocze

Stacje robocze, takie jak laptopy, są szczególnie narażone na cyberataki, gdy pracownicy pracują w środowisku chmurowym. Urządzenia te są dla cyberprzestępców bramą do poufnych danych firmy i mogą łatwo stać się celem ataków. Dlatego tak ważne jest, aby chronić je za pomocą skutecznych i nowoczesnych zabezpieczeń. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa swojej firmy przypadkowi i upewnij się, że stacje robocze są bezpieczne.

Nieodpowiednia konfiguracja usług chmurowych

Niewłaściwa konfiguracja usług chmurowych może mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa danych firmy. Niestety wiele firm nie podejmuje niezbędnych środków ostrożności, co może prowadzić do wycieków danych, nieautoryzowanych manipulacji, a nawet przypadkowego usunięcia danych. Ważne jest, aby zachować czujność i upewnić się, że usługi chmurowe są odpowiednio skonfigurowane, aby zminimalizować ryzyko naruszenia danych.

Błędy ludzkie

W przeciwieństwie do biura, gdzie pracownik pracuje w bezpiecznej, prawidłowo zabezpieczonej sieci firmowej, praca zdalna w sieciach prywatnych naraża firmę na wiele niebezpieczeństw. Pracownicy zdalni mogą uzyskiwać dostęp do firmowych danych i systemów z niezabezpieczonych publicznych lub domowych sieci Wi-Fi, otwierając sieć firmową na nieautoryzowany dostęp.

Laptopy nie są już chronione przez bezpieczną sieć firmową, co czyni je łatwym celem dla cyberprzestępców. Aby zachować ochronę, ważne jest, aby aktualizować urządzenia i korzystać z najnowszych cyberbezpieczeństw. Nie trać czujności, jeśli chodzi o ochronę stacji roboczych, i chroń swoje wrażliwe dane przed skutkami ataków.

Zarządzanie użytkownikami i ich autoryzacją jest niezwykle ważne, jeśli chodzi o korzystanie z różnych usług online. W przypadku nieprawidłowej obsługi, atakujący może znaleźć podatność i przejść dalej do środowiska.

Błąd ludzki jest jednym z największych zagrożeń bezpieczeństwa w pracy zdalnej. Pracownicy pozbawieni świadomości bezpieczeństwa mogą być podatni na oszustwa typu phishing lub przypadkowo ujawnić dane logowania w przestrzeni publicznej. Bez odpowiedniego przeszkolenia w zakresie najlepszych praktyk bezpieczeństwa, pracownicy mogą używać słabych haseł lub angażować się w inne ryzykowne zachowania, które mogą narazić firmę na ryzyko.

Jak zapewnić bezpieczeństwo pracy zdalnej?

Brak świadomości i szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa pracy zdalnej zwiększa ryzyko naruszenia danych i cyberataków. Dlatego tak ważne jest, aby wyposażyć pracowników w wiedzę i narzędzia potrzebne do identyfikowania i reagowania na próby wyłudzenia informacji i inne zagrożenia przemycane za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Edukacja poprzez symulowane ataki typu phishing, skanowanie systemu i sieci oraz skanowanie w chmurze może znacząco zmniejszyć ryzyko udanych ataków. Edukuj ludzi indywidualnie i skoncentruj swoje szkolenia tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Wzmocnij bezpieczeństwo swojej firmy, umożliwiając pracownikom identyfikację i reagowanie na zagrożenia. Zmniejsz ryzyko naruszenia danych i strat finansowych. Chroń swoją firmę i poufne dane przed cyberprzestępcami, regularnie edukując swoich pracowników w zakresie praktyk cyberbezpieczeństwa.

Pamiętaj, żeby regularnie wykonywać skanowanie w celu identyfikacji podatności w zabezpieczeniach i nadawać im priorytety w oparciu o poziom ryzyka. Osiągnięcie kompleksowego przeglądu infrastruktury IT nigdy nie było łatwiejsze. Przeszukaj, oceń i zabezpiecz środowisko, wykorzystując szczelne zabezpieczenie zarówno sieci, jak i stacji roboczych.

Przechowywanie danych w chmurze zmienia zasady gry dla firm na całym świecie, zapewniając wygodę, elastyczność i dostępność. Jednak wiele firm musi zwracać większą uwagę na właściwą konfigurację, pozostawiając swoje wrażliwe dane podatne na cyberzagrożenia. Utrzymanie konfiguracji przechowywania danych w chmurze tak bezpiecznej, jak to tylko możliwe, ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania wyciekom, usuwaniu lub manipulowaniu danymi przez złośliwe podmioty.

Podsumowanie

Praca zdalna to nie tylko wygoda, ale także nowe wyzwania dla cyberbezpieczeństwa. Nie możemy zamykać oczu na zagrożenia, takie jak praca poza bezpieczną siecią firmową, ryzyko ataków na stacje robocze czy błędy ludzkie. Kluczem jest edukacja pracowników, regularne skanowanie i odpowiednia konfiguracja usług chmurowych.

Dzięki kompleksowym rozwiązaniom, takim jak platforma do zarządzania podatnościami, możesz mieć pewność, że Twoje środowisko IT jest bezpieczne, a Twoja firma chroniona przed cyberatakami.

Nie pozostawiaj bezpieczeństwa swojej firmy przypadkowi. Działaj już dziś, by zapewnić ochronę Twoim kluczowym danym i zasobom.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top